بلاگ سوگ

حضانت فرزند در چه سنی متعلق به پدر یا مادر هست؟

پس از طلاق زوجین از یکدیگر،اولویت نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی فرزندان بر عهده ی مادر خواهد بود. بعد از سن 7 سالگی فرزندان،حضانت آنها به دست پدر خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت...

ادامه مطلب