حضانت فرزند در چه سنی متعلق به پدر یا مادر هست؟

بلاگ سوگ

پس از طلاق زوجین از یکدیگر،اولویت نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی فرزندان بر عهده ی مادر خواهد بود.
بعد از سن 7 سالگی فرزندان،حضانت آنها به دست پدر خواهد بود.
در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان با یکدیگر با مشکل مواجه شوند،دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.
در صورتی که پدر به (اعتیاد و …) دچار باشد،شرایط حضانت فرزند بعد از سن 7 سالگی نیز به مادر واگذار میشود و این حضانت تا زمان بلوغ رسیدن فرزندان ادامه دارد.
بعد از بلوغ رسیدن فرزند، خود فرزند می تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب کند(طبق قانون برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی).

پاسخ به دیدگاه